Zavolejte nám: 731 516 268

 Pokud si nevíte s něčím rady, tak nám brnkněte a společně to vyřešíme.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě / eshopu provozovaném J.Marešem, MGLASS. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je J.Mareš, MGLASS a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Vymezení pojmů

  • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
  • Dodavatelem je J.Mareš, MGLASS.
  • Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
  • Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
  •  Upozornění !!! -  Zakoupené zboží slouží pouze pro dekorativní účely.

 

Cena zboží

Ceny jsou platné v okamžiku objednání. Na dodané zboží bude vystavena faktura.

 

Kupní smlouva
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného znění objednávky kupujícího dodavateli. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Dodavatel je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky. 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
(Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. )

Prodávající si taktéž vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.
 

Dodání zboží
Zboží posíláme kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo Zasilkovnou na zvolene misto. Za dobírku účtujeme 35 Kč vč. DPH, poštovné za zásilku BALÍK NA POŠTU účtujeme 109 Kč vč. DPH , za BALÍK DO RUKY účtujeme 135 Kč, ZÁSILKOVNOU na uvedené místo k vyzvednutí 75 KČ. po celé ČR. Do jiných zemí dle ceníku daného přepravce.  Při vrácení zboží se tato částka účtovaná za poštovné nevrací. Zboží skladem, zasíláme ihned, nebo následující pracovní den, pokud zboží právě není skladem, budete neprodleně informováni o termínu dodání.

Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit dodavateli náklady s tím spojené.
Dodavatel spolu se zbožím dodá písemnou objednávku, obchodní podmínky a potvrzení o zaplacení.
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost krabice, lepící pásky, stav zboží) a je oprávněn odmítnout převzít neúplné nebo poškozené zboží. Skutečnost neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem dodavateli.  Na pozdější uplatnění poškození zboží způsobené dopravou při převzetí není nárok.


Způsob platby:

- Zásilkovna vždy na dobírku. 

- Na dobírku u České Pošty.

- předem na účet: 2783508028/3030

                                                        

 

                                   Reklamační podmínky

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

Vrácení zboží zákazníkem je možné v souladu se zákonem 367/2000Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Při objednání zboží upravené přímo podle přání zákazníka není odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka možné. Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny následně uvedené podmínky, bude zákazníkovi oznámeno do 10 dnů od data doručení vráceného zboží provozovateli stránek Jiřímu Marešovi na adresu prodejce MGlass Jiří Mareš, Dolní Černá Studnice 148, Pěnčín 46821. Cena poštovného je hrazena zákazníkem (nezasílejte zboží na dobírku, takto zaslanou zásilku prodejce nepřijímá!). Do popisu prosím uveďte, že zboží vracíte v zákonné lhůtě 14 dnů. Důvod vracení  není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí zákazník následně podepsat dobropis na objednané zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce. Na základě podepsaného dobropisu bude zákazníkovi vyplacena částka za vrácené zboží.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů.

  • Se zbožím musí být zaslána kopie faktury.

  • Zboží, ani obal nesmí být jakkoliv poškozen.

  • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).